Prothetiek

Wanneer men geen tanden en kiezen meer heeft, wordt een gebitsprothese gemaakt. Deze herstelt de functie van het gebit zodat u weer kunt eten, spreken en lachen. Een prothese bestaat uit een kunsthars plaat met hierin de vervangende tanden en kiezen. De prothese wordt gemaakt in verschillende afspraken. U wordt nauw betrokken bij dit proces, zodat u tevreden met het resultaat kunt zijn. Indien er maar een aantal kiezen en of tanden missen kan er ook een gedeeltelijke (partiële) prothese gemaakt worden. Dit kan volledig van kunsthars gemaakt worden of van een metalen frameconstructie waarin de tanden en kiezen in kunsthars verankerd zijn.